Co je svěřenský fond

  • Soubor vyčleněného majetku zakladatelem, který svěřenský správce spravuje podle předem definovaných podmínek
  • Vzniká notářským zápisem a následnou registrací v evidenci svěřenských fondů, má přidělené DIČ
  • Vedení vlastního účetnictví fondu
  • Ze správy svěřeného majetku vyplývá přímá trestní odpovědnost správce


Zakladatel

vyčleňuje majetek a stanoví beneficienta/y a správce fondu, definuje statut fondu – podmínky, za kterých bude správce s majetkem nakládat

Beneficient

čerpá užitky a plnění z fondu za podmínek definovaných zakladatelem (formou vydání statutu)

Správce

spravuje fond podle znění statutu, avšak není jeho vlastníkem

Schéma