Příklad z praxe

Rodinná situace:

Zakladatel má z prvního manželství dceru, se kterou není v kontaktu. Z druhého, také rozvedeného manželství, má dva malé chlapce a pravidelně se s nimi vídá. Svým bývalým manželkám nedůvěřuje.

Majetkové poměry:

Vlastní dvě nemovitosti a 100% podíl ve společnosti, kterou sám vybudoval a dlouhý čas řídil.

Svěřenský fond:

Ve svých 50 letech zakládá svěřenský fond, do kterého vkládá obě nemovitosti a celý podíl ve společnosti. Jako obmyšlené osoby stanoví sebe a své syny. Za svého života chce do doby plnoletosti svých synů čerpat rentu formou nájmů ze správy nemovitostí a zisků společnosti. Volí možnost správy svého majetku PROFESIONÁLNÍM SPRÁVCEM.

Stavba statutu – pevné zakódování úmyslu a vůle Zakladatele:

V případě smrti Zakladatele a zároveň prvního obmyšleného:

1

Pokud zakladatel zemře před dosažením plnoletosti dalších obmyšlených, veškerá plnění z fondu (nájmy z nemovitostí a zisky společnosti) se budou ukládat na bankovní účet, ke kterému chlapci získají dispoziční práva po úspěšném složení maturitní zkoušky.

Do té doby smí správce s prostředky na účtu libovolně investovat. Poté je mezi zbylé obmyšlené rovným dílem rozdělí včetně zisku z investiční činnosti.
2

Každý ze synů (obmyšlených), který získá vysokoškolský diplom, dostane do svého vlastnictví nemovitost náležící do té doby svěřenskému fondu.

3

Pokud se budou chlapci chtít podílet na vedení spravované společnosti, stane se tak za podmínky, že se budou po dobu 5 let aktivně podílet na vývoji společnosti a dosáhnou výsledků xyz.

Výsledky a výhody

1

V případě zakladatelova úmrtí nebude jeho dcera účastníkem dědického řízení.

Toto vyjmutí z dědického řízení platí pouze pro majetek vyčleněný do fondu.

2

V případě zakladatelova úmrtí před dovršením plnoletosti chlapců nebude jejich matka správcem vyčleněného majetku.

Takto bylo ošetřeno, že i po jeho smrti bude nakládáno s majetkem podle jeho úmyslu.

3

Svým synům definuje podmínky, za kterých jim bude v dospělosti majetek patřit.

Potomci budou mít jasnou motivaci k dosažení stanovených cílů.

4

Majetek ve fondu je ochráněn vůči třetím stranám.

Pokud by se zakladatel v budoucnu dostal do finančních potíží, majetek ve fondu nebude ohrožen.