Využití fondu

Soukromé využití

 • Ochrana osobního majetku před třetí stranou
 • Varianta předmanželské smlouvy
 • Způsob vydědění potomka
 • Náhrada dědické smlouvy
 • Skrytí vlastnictví a původu majetku před veřejností
 • Dosažení zisku

Rodinné využití

 • Celistvost majetku a jeho nerozdělení v důsledku rodinné situace
 • Zabezpečení členů rodiny
 • Bezpečné předání majetku mezi generacemi

Korporátní využití

 • Provozování závodu
 • Ochrana majetku před třetí stranou způsobená špatným vývojem podnikání
 • Způsob rozdělení majetku mezi společníky či jiné osoby
 • Zachování anonymity vlastnických struktur


Ostatní využití fondu

 • Zajištění pohledávek
 • Alternativa advokátní, notářské nebo bankovní úschovy
 • Financování i krytí investičních záměrů
 • Sdružování investičních prostředků za účelem dalšího investování

Veřejně prospěšné účely

 • Zajištění smysluplného využití majetku v případě neexistence dědiců
 • Způsob realizace dobročinných nebo charitativních aktivit